Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi!!!

0
22

 

tonya_cimento_yargi

Tonya İlçesi’nde yapılacak olan çimento fabrikasına halkın isyanı devam ederken mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Belediye tarafından çimento fabrikası yapılması için satılan 97 dönüm arazinin satış işlemlerinin iptali için açılan davada Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Mahkemenin kararı:

“Açıkça hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlemin, bu hukuka aykırılık hali, hukuk aleminde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açabilecek nitelikte olduğu gibi; söz konusu alanda çimento fabrikası yapılması için proje hazırlıklarına başlanılması, esas hakkında karar verilinceye kadar inşai faaliyetin başlama ihtimalinin bulunması, inşai faaliyete başlanılması halinde çayırlık vasıflı söz konusu alanın tahrip edilecek olması nedenleriyle dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların oluşacağı açıktır. Trabzon İdare Mahkemesince verilen 06.05.2013 gün ve E:2013/79 sayılı kararın kaldırılmasına  açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlara sebebiyet verebilecek nitelikte bulunan dava konusu satış işlemlerinin 2577 sayılı yasanın 27. Maddesinin 6352 sayılı kanunla değişik 2. fıkrası uyarınca teminatsız olarak yürütülmesinin durdurulmasına 04.06.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.”

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız.
Adınızı yazınız.