İlçemiz

"Taksi"leniyoruz…

Düzköy Belediyesi tarafından düzenlenecek ihale ile 10 adet taksi plakası kullanıma sunulacak.

İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi Düzköy Belediyesi’nden temin edilebilir.

Düzköy Belediyesi internet sitesinde yer alan ihale ilanı:

T.C.

DÜZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

1-     Durak yerleri Belediyemizce belirlenecek olan 10 adet Ticari Taksi Plakası Kullanım Hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35.a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2-     İhale 27/09/2010 Pazartesi günü saat 14:00’de Düzköy Belediyesi Başkanlık makam odasında  Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-     1 Adet Ticari Taksi Plakası Kullanım Hakkı Muhammen bedeli (KDV hariç) 8.000,00 TL (sekizbinTL)’dır.

4-     Geçici teminat tutarı 240,00 TL (ikizyüzkırkTL.)’dır.

5-     İsteklilerde aranacak şartlar;

a)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

b)      Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı

c)      İlçe Nüfus Müdürlüğünden Adres Beyanı

d)      Geçici Teminat Dekontu

e)      Vekâlet ile gireceklerde vekâletname

f)        Şartname alındı makbuzu

6-     Teklifler 27.09.2010 Pazartesi günü saat 12:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Düzköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

7-     İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve şartnameyi almak isteyenler 100,00 TL (YüzTL) Belediyemiz veznesine yatırarak Fen İşleri Müdürlüğünden temin edebilirler.

Salih BAKAL

Belediye Başkanı

İlgili Haberler

Ak Parti’nin Adayı Belli Oldu

Düzköy Temsilcisi

Bakal Şikayetçi…

Düzköy Temsilcisi

Haçkalı Hoca Baba Anıldı

İstanbul Temsilcisi

Bir Yorum Yazın

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com